Hoppa till innehåll

Mårfin(t) Möte 2016-09-14 kl. 17:15

  • av

Hej!
Sjuksköterskeföreningen Mårfin(t) kommer att ha ett styrelsemöte onsdagen
den 14/9-2016.
Mötet kommer börja vid 17:15 och vi träffas på Torget, sjuksköterskornas
våning i H-huset.

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Uppföljning

§10 Utvärdering av Utbildningsföreningsdagen

§11 Arbetsmarknadsdagen

§12 Studentrepresentanter

§13 Tröjor

§14 “Reklam”blad

§15 Events

Avslutning
§16 Övrigt
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,
Sandra Fyhr
Ordförande Mårfin(t)