Hoppa till innehåll

EKEN styrelsemöte 2016-09-28

  • av

EKEN bjuder in till styrelsemöte!
När: 2016-09-28 kl. 17.15

Var:
EKEN-rummet G527, ingång G522

Agenda enligt följande:

FORMALIA

§1
Mötets öppnande

§2 Val av mötespresidium

§3 Behörighetsutlysande

§4 Beslutsmässighet

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning
och avstämning av föregående mötesprotokoll

ÄRENDEN

§ 7 Skidresa
till Bad Gastein

Föredragare: Rasmus Sjögren

§ 8 Event med Statt

Föredragare: Rasmus Sjögren

§ 9 Gästföreläsningar

Föredragare:
Carl-Philip Bertilsson

§ 10 Representationströjor
Föredragare: Tina
Jonasson

§ 11 Sittning i samband med Arbetsmarknadsdag
Föredragare:
Jennie Karlsson

§ 12 Möte med utbildningsledning angående
utbildningsfrågor
Föredragare: Jennie Karlsson

§ 13 Rapport från
presidie-resursdag och extrainsatt årsmöte med S.E.R.O.
Föredragare:
Jennie Karlsson, Johanna Persson

AVSLUTNING

§ 14 Övriga punkter

§
15 Kalender

§ 16 Mötets avslutande

Vänliga hälsningar,
Jennie
Karlsson
Ordförande EKEN

sv_SESwedish