Hoppa till innehåll

BITS-möte onsdag 12/10 i Kansliet

  • av

Dags för ett BITS möte!
Mötet hålls onsdagen 13/10 i Kansliet, klockan 17:00.
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Mikael Roos kommer på besök
Avslutning
§8 Övrigt
§9 Kalender
§10 Mötet avslutas

sv_SESwedish