Hoppa till innehåll

SIS-möte 12/10-16 16.30 AFK

  • av

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Tröjor
8. AFK
9. FUM
10. HackSISsion
11. Drift
12. Vice Ordförande
13. Övrigt
14. Kalender
15. Mötet avslutas