Hoppa till innehåll

Sexistenz möte 25/10 klockan 1715 i Valen

  • av

Sexistenz kommmer ha möte i Valen på tisdag (25/10) klockan 1715. Mötet är
öppet för alla intresserade.

-Formalia-
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

-Ärenden-
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning
§13 Phestphormalia
§14 Rot(und)ation

-Avslutning*-*
§15 Övrigt
§16 Action Points & Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas
With Regards,
Albin Nilsson, “Helikopeter”,
Vice Chairman at Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona,
Blekinge Institute of Technology,
SE-371 79 Campus Gräsvik, Karlskrona
Sweden