Hoppa till innehåll

Rotundan möte 31/10 – 16 kl 18:00 i Kansliet.

  • av

Rotundan kommer att ha möte 31/10 – 16 kl 18:00 i Kansliet.

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Huset

§11 Bokningar

§12 Kårkvällar

Avslutning

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

sv_SESwedish