Hoppa till innehåll

EKEN styrelsemöte 2016-11-08

  • av

EKEN kallar till styrelsemöte 2016-11-08
VAR: EKEN-rummet G527
TID:
17.15

Agenda enligt följande:

FORMALIA

§1 Mötets öppnande

§2 Val
av mötespresidium

§3 Behörighetsutlysande

§4 Beslutsmässighet

§5
Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och avstämning av
föregående mötesprotokoll

ÄRENDEN

§ 7 Megakonferensen 2016

Föredragare: Jennie Karlsson

§ 8 Genomgång av verksamhetsplan LP 2

Föredragare: Jennie Karlsson

§ 9 Rapporter från styrelsemedlemmar

Föredragare: Jennie Karlsson, Johanna Persson

AVSLUTNING

§ Övriga
punkter

§ Kalender
Megakonferensen 10-13 november
Polenkryssning
18-20 november
Förslag för nästa styrelsemöte 22 eller 29 november

§
Mötets avslutande