Hoppa till innehåll

#ROOT möte den 28/11 kl 17 i AFK

  • av

Möte kommer hållas den 28/11 kl 17.15 i AFK som finns beläget på
rotundans norra gavel, 56°10’55.3″N 15°35’24.0″E.

Dagordningen kommer se ut som följer:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Klassreppar
§9 Studiesocialt
§10 SWAG
§11 Ekonomi

Avslutning
§12 Övrigt
§13 Kalender

Mvh,
Oskar Edbro
Ordförande #ROOT