Hoppa till innehåll

EKEN styrelsemöte 2016-11-22

  • av

EKEN kallar till styrelsemöte!

Datum: 2016-11-22
Plats:
EKEN-rummet (G527, ingång G522)
Tid:17.15

FORMALIA

§1 Mötets
öppnande

§2 Val av mötespresidium

§3 Behörighetsutlysande

§4
Beslutsmässighet

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och
avstämning av föregående mötesprotokoll

ÄRENDEN

§ 7 Megakonferensen
2016, reflektioner från helgen
Föredragare: Jennie Karlsson

§ 8
Polenkryssningen, reflektion
Föredragare: Jennie Karlsson, Jonas
Barsing

§ 9 Utbildningsutskottets arbete
Föredragare: Johanna Strand

§ 10 Förslag på ekonomiska riktlinjer

Föredragare: Jennie Karlsson,
Johanna Persson, Christian Remle

§ 11 Julavslutning för styrelsen

Föredragare: Jennie Karlsson

AVSLUTNING

§ Övriga punkter

§
Kalender
Förslag för nästa styrelsemöte 14 eller 15 december

§ Mötets
avslutande

sv_SESwedish