Hoppa till innehåll

Sexistenz möte 29/11 klockan 1715 i Lokalen™

  • av

Sexistenz kommmer ha möte i Lokalen™ på tisdag (29/11) klockan 1715.

-Formalia-
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

-Ärenden-
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning
§13 Phestphormalia
§14 Rot(und)ation

-Avslutning*-*
§15 Övrigt
§16 Action Points & Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Albin Nilsson,
Vice Kårordförande, Blekinge Studentkår
Blekinge Tekniska Högskola
Karlskrona