Hoppa till innehåll

Ordförandemöte 8e december klockan 1715 i Valen

  • av

Hejsan! Nu är det dags för ett riktigt ordförandemöte. Jag skulle vilja
att alla organs ordförande och vice ordförande deltar i den mån de kan.

Formalia för mötet följer nedan.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§3 Fastställande av dagordning
§4 Uppföljande av föregående ordförandemötesprotokoll

§5 Rapport från respektive sektion och utbildningsförening
§6 Relevant information från respektive sektion och utbildningsförening
§7 Framtiden
§8 FUM

§9 Kalender
§10 Mötet avslutas