Hoppa till innehåll

Sexistenz möte 6/12 klockan 1715 i Lokalen™

  • av

Sexistenz kommer att ha möte i Lokalen™ på tisdag (6/12) klockan 1715.

-Formalia-
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

-Ärenden-
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Sappning och Draften
§13 Phestphormalia
§14 Rot(und)ation

-Avslutning-
§15 Övrigt
§16 Action Points & Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Albin Nilsson,
Vice Kårordförande, Blekinge Studentkår
Vice Sexmästare, Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona
Blekinge Tekniska Högskola
Karlskrona