Hoppa till innehåll

Sexistenz möte 8/12 kl 1900 i Lokalen™

  • av

Torsdagen den åttonde december klockan 1900 kommer Sexistenz ha möte i
Lokalen™.

-Formalia-
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

-Ärenden-
§7 Sappning och Draften

-Avslutning-
§8 Övrigt
§9 Kalender
§10 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Albin Nilsson,
Vice Kårordförande, Blekinge Studentkår
Vice Sexmästare, Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona
Blekinge Tekniska Högskola
Karlskrona