Hoppa till innehåll

EKEN styrelsemöte 2016-12-08

  • av

EKEN håller styrelsemöte 2016-12-08!

Datum: 2016-12-08
Plats: Drottninggatan 50A
Tid: 17.15

Agenda enligt följande:

Formalia
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötespresidium
§3 Behörighetsutlysande
§4 Beslutsmässighet
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och avstämning av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§ 7 Rapport angående Pluggstugan
Föredragare: Johanna Strand
§ 8 Rapport angående avslutningsfest på Statt
Föredragare: Rasmus Sjögren, Tina Jonasson
§ 9 Rapport angående februari-bankett
Föredragare: Johanna Persson
§ 10 Möte med BSK
Föredragare: Jennie Karlsson
Avslutning

§ Övriga punkter
§ Kalender
§ Mötets avslutande

sv_SESwedish