Hoppa till innehåll

EKEN extrainsatt årsmöte

  • av

30 januari håller EKEN extrainsatt årsmöte i Multisalen, kl. 17.15.
Under mötet kommer det hållas val för att tillsätta posterna ekonomiansvarig, ordförande för näringslivsutskottet, art director, samt ledamot för perioden 1 februari- 30 juni.

Mer info finns i facebookevenemanget:
www.facebook.com/events/439375893118946/

Agenda enligt följande:
Formalia
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av sekreterare
§4 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
§5 Behörighetsutlysande
§6 Beslutsmässighet
§7 Fastställande av dagordning

Ärenden
§8 Val av Ekonomiansvarig

§9 Val av Ordförande för Näringslivsutskottet

§10 Val av Art director

§11 Val av Ledamot

Avslutning

§ Övriga punkter
§ Kalender
§ Mötets avslutande

sv_SESwedish