Hoppa till innehåll

BITS möte 25/1-2017, kl 18:00 i Kansliet

  • av

Dags för ett BITS möte.
Mötet hålls Onsdagen 25/1 klockan 18:00, i Kansliet.
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Tröjor
§8 Föreläsning samt mingel med företag
§9 Ny styrelse
§10 Programrum
§11 Mexico++
Avslutning
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas