Kallelse Styrelsemöte 30/1-2017 kl. 15:00 Mississippi, Hus A

Välkomna på styrelsemöte med MUK.

§1 Hälsa Välkomna

§2 Fastställande av mötesordförande, sekreterare, justeringsperson

§3 Fastställande av dagordning

Agenda:

§4 Genomgång Stadgar

§5 Genomgång Verksamhet

§6 Genomgång Struktur samt administrativt arbete

§7 Samtal om ny Campus Rektor

§8 Samtal om Internetnärvaro (FBsida)

Avslut

§9 Övrigt

§10 Kalender

§11 Mötet avslutat


Comments are closed.