Hoppa till innehåll

Kallelse Styrelsemöte 30/1-2017 kl. 15:00 Mississippi, Hus A

  • av

Välkomna på styrelsemöte med MUK.

§1 Hälsa Välkomna

§2 Fastställande av mötesordförande, sekreterare, justeringsperson

§3 Fastställande av dagordning

Agenda:

§4 Genomgång Stadgar

§5 Genomgång Verksamhet

§6 Genomgång Struktur samt administrativt arbete

§7 Samtal om ny Campus Rektor

§8 Samtal om Internetnärvaro (FBsida)

Avslut

§9 Övrigt

§10 Kalender

§11 Mötet avslutat