Hoppa till innehåll

Re: Rotundan kommer att ha möte 2/2 – 17 kl 17:15 i Kansliet.

  • av

Blev ett slarvfel i kallelsen, mötes kommer hållas 1/2-17 i Rotundan.

MVH

Christopher Hellryd, Ordförande af Rotundan

On Jan 29, 2017 1:37 AM, “Christopher Hellryd” < christopher.hellryd@gmail.com> wrote:

> Rotundan kommer att ha möte 2/2 – 17 kl 17:15 i Kansliet.
>
> §1 Mötet öppnas
>
> §2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
>
> §3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
>
> §4 Yttranderätt och rösträtt
>
> §5 Fastställande av dagordning
>
> §6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
>
> Ärenden
>
> §7 Rapporter
>
> §8 Skrivelser
>
> §9 Ekonomi
>
> §10 Huset
>
> §11 Bokningar
>
> §12 Kårkvällar
>
> §13 Inköp
>
> Avslutning
>
> §14 Övrigt
>
> §15 Kalender
>
> §16 Mötet avslutas
>
> —
> Mvh
> Christopher Hellryd, Ordförande af Rotundan
>

sv_SESwedish