Hoppa till innehåll

Rotundan kommer att ha möte 6/2 – 17 kl 17:15 i Kansliet.

  • av

Rotundan kommer att ha möte 6/2 – 17 kl 17:15 i Kansliet.

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Huset

§11 Bokningar

§12 Kårkvällar

§13 Inköp

Avslutning

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

MVH

Christopher Hellryd, Ordförande af Rotundan

sv_SESwedish