Hoppa till innehåll

EKEN styrelsemöte 2017-02-08

  • av

EKEN håller styrelsemöte!

Datum: 2017-02-08
Plats: EKEN-rummet
Tid: 17.15

Närvarande:
Adjungerande:
Frånvarande:

Formalia
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötespresidium
§3 Behörighetsutlysande
§4 Beslutsmässighet
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och avstämning av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§ 7 Rapporter
– Skidresa
– Finsittningen
§ 8 Överlämning
§ 9 Upprustning av EKEN-rummet
§ 10 IGE-day 2017
§ 11 Kontaktmannakonferensen 2017

Avslutning

§ Övriga punkter

§ Kalender

§ Mötets avslutande

Vänliga hälsningar,
Jennie Karlsson
Ordförande EKEN