Hoppa till innehåll

#ROOT möte den 20/2 kl 17.15

  • av

Möte kommer hållas den 20/2 kl 17.15 i monsunen som finns beläget på A
husets andra våning.

Dagordningen kommer se ut som följer:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Studiesocialt
§8 Mötessstruktur
Hur skall vi göra för att möten skall bli kortare
§9 Studiebevakning
§10 SWAG
§11 Ekonomi
§12 Redmine

Avslutning
§13 Övrigt
§14 Kalender

Mvh,
Oskar Edbro
Ordförande i #ROOT