Hoppa till innehåll

Styrelsemöte med M.U.K 20/2

  • av

§1 Hälsa Välkomna

§2 Val av mötesordförande, sekreterare, justeringsperson

§3 Fastställande av dagordning

Ärenden

§4 Hänt i veckan

– Ordförande

– Ekonomi

– PR / Kommunikation

§5 Sammanfattning

§6 Upprättande utskott

Avslut

§7 Övrigt

§8 Kalender

§9 Mötet avslutas
//M.U.K:s styrelse