Styrelsemöte med MUK 27/2

  • av

§1 Hälsa Välkomna

§2 Val av mötesordförande, sekreterare, justeringsperson

§3 Fastställande av dagordning

Ärenden

§4 Hänt i veckan

– Ordförande

– Ekonomi

– PR / Kommunikation

Avslut

§5 Övrigt

§6 Kalender

§7 Mötet avslutas
//MUK:s styrelse