Hoppa till innehåll

EKEN styrelsemöte 2017-03-01

  • av

Hej,

EKEN håller styrelsemöte 2017-03-01
kl. 17.15 i EKEN-rummet (G527)

Agenda enligt följande

Formalia
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötespresidium
§3 Behörighetsutlysande
§4 Beslutsmässighet
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och avstämning av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Rapporter

– Kontaktmannakonferensen

– Finsittningen

– Upprustning EKEN-rummet
§8 Hemsidan
Föredragare Johanna Persson
§9 Profilmaterial
Föredragare Erik Bernstrup
§10 Aktiviteter VT-17

– Brännbollsturnering/cykelfest

– INDEK-fest

– Studiebesök på företag

– Pluggkvällar

– Överlämningsworkshop med S.E.R.O.

– Övriga aktiviteter (Bodypump, annat)
Föredragare Jennie Karlsson
Avslutning

§ Övriga punkter

§ Kalender
Förslag på nästa styrelsemöte 27 mars
§ Mötets avslutande

Vänliga hälsningar
Jennie Karlsson
Ordförande EKEN