Hoppa till innehåll

.smoersex styrelsemöte, .kauren kl 18:00, 2017-03-06

  • av

På måndagen den 6 mars är det dags för möte på .kauren. Mötet börjar 18:00
och är som vanligt öppet för alla intresserade

Välkomna!

Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får den kontakta Didrik
Lepistö på didrik.lepisto@gmail.com eller via Facebook.

DAGORDNING

Mötets öppnande

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt

Närvarandes talan- och röstningsrätt

Fastställande av dagordning

Föregående möte

Ekonomi

Dokument

.kauren

Phest

Icke alkoholrelaterade evenemang

.klickpunkten

Övrigt

Nästa möte

Mötets avslutande

Mvh,

Didrik “Kramer” Lepistö

sv_SESwedish