Hoppa till innehåll

Rättelse! Mårfin(t) Möte 2017-03-09

  • av

Hej!

Nu var fröken ordförande lite för snabb i utskicket av kallelse och skrev
fel datum, ber hemskt mycket om ursäkt för detta. Det rätta datumet är
torsdagen den 9/3-2017.

Mötet kommer börja vid 17:15 och vi träffas på Torget, sjuksköterskornas
våning i H-huset.

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Ekonomi

§10 Events

§11 Pluggstuga

§12 Studiebevakning

Avslutning
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Sandra Fyhr
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se