Hoppa till innehåll

Rättelse Kallelse, BOSS

  • av

Rättelse

Vi har mötet den 2017-03-15, 17.15 i kansliet.

verksamhetsordningen är densamma

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2017-03-22 klockan 17:15 i Kansliet

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSSJam

§10 Övrigt

§11 Kalender

§12 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande