Hoppa till innehåll

MUK styrelsemöte, Campus Karlshamn, kl 15:00, 2017-04-03

  • av

MUK håller styrelsemöte måndagen den 3e April. Alla är välkomna!

Tid: 15:00
Plats: Mississippi, Hus A, Campus Karlshamn

Dagordning

§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande, justerare och sekreterare
§3 Mötesutlysning och fastställande av dagordning
§4 Ärenden
– Ordförande
– Ekonomi
– PR och kommunikation
– Projekt och event
– Creative Coast
– Open Office
– Öppet Hus
§5 Övrigt
§6 Kalender
§7 Mötets avslutande