Hoppa till innehåll

Kallelse Extra FUM 11 april / Summon Extra FUM 11 April

  • av

English Below

Härmed kallas extrainsatt fullmäktige (FUM3.5) för verksamhetsåret
16/17 till den 11 april 2017 i Karlskrona. Mötet kommer hållas i
J1640 på Campus Gräsvik och kommer inledas kl 17:15 CEST.
På molnet[1] finner ni dagordningen samt propositionen som inkommit.

[1]: molnet.bthstudent.se/data/public/fum35-1617.php?lang=en

English:
An extra student union council for the years 2016/2017 is
hereby summoned for the 11th April 2017 in Karlskrona and
it will start at 17:15 CEST. The meeting will be held in J1640 in Campus
Gräsvik. On “molnet”[1] you will find the meeting agenda and the
proposition.

[1]: molnet.bthstudent.se/data/public/fum35-1617.php?lang=en