Hoppa till innehåll

Rotundan möte den 17/4 – 17 – kl 17.30 i kansliet

  • av

Rotundan kommer att ha möte 17/4 – 17 kl 17:30 i Kansliet.

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Huset

§11 Bokningar

§12 Kårkvällar

§13 Inköp

Avslutning

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Mvh

Kevin “Fus Ro Dah” Paulsson, Vice Ordförande och Teknikansvarig i Rotundan

sv_SESwedish