Hoppa till innehåll

Maskinsektionen ROST styrelsemöte

  • av

Skepp o’hoj! Maskinsektionen ROST håller styrelsemöte tisdagen den 18 april kl. 17:15 i Maskintekniks programrum.

Dagordning:

*Formalia*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Sillamidda

*Avslutning*

§10 Övrigt

§11 Kalender

§12 Mötet avslutas

Bästa hälsningar,

Marika Blad