Hoppa till innehåll

Plats för Utbildningsföreningen BITS möte ändras

  • av

*Kansliet var redan uppbokat och vi har därför möte i BITS programrum. *

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i BITS programrum på onsdag
19/4-17 kl 17.15. Dagordningen finns i tidigare mejl. *
*Välkomna! *