Hoppa till innehåll

EKEN styrelsemöte 2017-04-25

  • av

EKEN håller styrelsemöte!

Datum: 2017-04-25
Plats: EKEN-rummet (G527)
Tid: 17.15

Agenda enligt följande:

Formalia
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötespresidium
§3 Behörighetsutlysande
§4 Beslutsmässighet
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och avstämning av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Rapporter från utskott och projekt
§8 Utlandsresa HT17
Föredragare: Seror Noaman
Avslutning

§ Övriga punkter
§ Kalender
§ Mötets avslutande

Plats är preliminärt, då det eventuellt kommer ske förändringar i programrummet.
Vill du medverka under mötet rekommenderas Du att ta kontakt med ordförande Jennie Karlsson
för att få information om platsen skulle ändras.

Vänliga hälsningar,
Jennie Karlsson
Ordförande EKEN
ordforande@ekenbth.se

sv_SESwedish