Hoppa till innehåll

#ROOT möte den 8/5 i monsunen

  • av

Möte kommer hållas den 8/5 kl 17 i monsunen som finns beläget på A
husets andra våning.

Dagordningen kommer se ut som följer: Formalia §1 Mötet öppnas §2 Val av
mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson §3 Fråga om
mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet §4 Yttranderätt och
rösträtt §5 Fastställande av dagordning §6 Uppföljning och fastställande
av föregående mötes protokoll Ärenden §7 Studiebevakning §8
Mötessstruktur och roller §9 Studiesocialt -Security Day §10 SWAG
-Tröjor §11 Ekonomi §12 Redmine Avslutning §13 Övrigt §14 Kalender