Hoppa till innehåll

Kallelse FUM4 27-28 maj / Summon FUM4 27-28 May

  • av

! English Below !

Härmed kallas fjärde ordinarie fullmäktige (FUM4) för verksamhetsåret
16/17 till den 27-28 maj 2017 i Karlskrona. Mötet kommer hållas i
Kansliet i Kårhuset Rotundan på Campus Gräsvik och kommer inledas kl
10:15 CET den 27e.
På molnet[1] finner ni även den preliminära dagordningen samt
propositioner.

Vid eventuella motioner mejla till styrelsen@bthstudent.se och
talman@bthstudent.se senast den 13 maj kl 16:00 CET.

[1]: molnet.bthstudent.se/data/public/fum4-1617.php?lang=en

====================================================================

The forth ordinary student union council for the years 2016/2017 is
hereby summoned for the dates of 27-28 May 2017 in Karlskrona and
it will start at 10:15 CET on the 27th.
The meeting will be held in the Student Union Reception in Rotundan in
Campus Gräsvik. On “molnet”[1] you will find a preliminary agenda and
propositions.

If you have any motion to submit to the meeting please send them via
email to styrelsen@bthstudent.se and talman@bthstudent.se at the 13th
May 16:00 CET at the latest.

[1]: molnet.bthstudent.se/data/public/fum4-1617.php?lang=en