Hoppa till innehåll

BOSS Styrelsemöte

  • av

BOSS kommer hålla styrelsemöte 2017-07-09 klockan 12:00 via Discord.
Vill ni delta på mötet går det bra att svara på detta mail, så får ni
informationen som behövs.
Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSS-rummet

§10 Facebook-grupp

§11 Institutionsrepresentation

§12 BOSS Hemsida

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar

Blekinge Organiserade Spelstudenter via

Oskar Warnhag – ordförande

sv_SESwedish