Hoppa till innehåll

#ROOT möte den 1/8 via discord

  • av

Möte kommer hållas den 1/8 kl 18 via discord, för att delta använd:
discord.gg/0pe26kHUg7HR61R2

Dagordningen kommer se ut som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§9 SWAG
§10 Insegel
§11 Ekonomi
§12 Redmine Avslutning
§13 Övrigt
§14 Kalender

sv_SESwedish