Hoppa till innehåll

BITS möte via Discord 1/8 kl 18.30 i BSK – Discord

  • av

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte via Discord tisdagen 1/8-17
kl 18.30. *

*Formalia*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*Ärenden*

§7 Skrivelser

§8 Ekonomi

§9 Inseglet
– 22/8
– 28/8

§10 Presentation för klasser

§11 Programrummet

*Avslutning*

§12 Övriga

§13 Kalender

§14 Mötet avslutas

sv_SESwedish