Re: SIS möte 22/8-2017 klockan 17.00

Tillägg: mötet är på AFK.

On 12 Aug 2017 07:54, “Martin Lang” <martin.lang1994@gmail.com> wrote:

> Dagordning:
>
> 1. Mötet öppnas
> 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> 3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
> 4. Yttranderätt och rösträtt
> 5. Fastställande av dagordning
> 6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
> 7. SIS-Drift
> 8. SIS-Dev
> 9. SIS-AFK
> 10. HackSISsion
> 11. Övrigt
> 12. Kalender
> 13. Mötet avslutas
>
>
> Virusfritt.
> www.avast.com
>
> <#m_-728966174142098248_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
>


Comments are closed.