Hoppa till innehåll

Maskinsektionen ROST möte tis 5/9-2017

  • av

Halli hallå! Maskinsektionen ROST håller styrelsemöte tisdagen den 5 september kl. 17:15 i Maskintekniks programrum.

Dagordning:

*Formalia*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Utvärdering inseglet

§10 Kommande året

*Avslutning*

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Puss å kram,

Marika Blad