Hoppa till innehåll

Kompletta handlingar FUM1 16-17 september / Supplementary papers FUM1 16-17 September

  • av

English below,

Hejsan!

På följande länk till molnet,
molnet.bthstudent.se/data/public/5e4594.php, hittar ni de
kompletta handlingarna för det första ordinarie fullmäktigemötet.
Dagordningen har blivit reviderad. Det som har inkommit är
verksamhetsrapporter från Kårstyrelsen och BITS. Tyvärr har ingen av de
andra styrelserna skickat in skriftliga verksamhetsrapporter, trots det
tydligt regleras i stadgan att dessa ska följa med i de kompletta
handlingarna.

Samtliga verksamhetsrapporter ska redovisas muntligt under punkten om
rapporter oavsett men samtliga styrelser uppmanas fortfarande att skicka
in rapporterna till mig så snart som möjligt.

Mötet kommer fortfarande att hållas på samma plats och tid som skrevs ut
i kallelsen för två veckor sedan, alltså C216 klockan 11:15 på lördagen
den 16e september.

Fullmäktigedelegater som inte kan närvara på mötet måste anmäla detta
till mig senast 24 timmar innan sammanträdet.

——–

Hello!

On the following link,
molnet.bthstudent.se/data/public/5e4594.php?lang=en, you will
find the supplementary papers for the first ordinary Blekinge Student
Union Representative Assembly meeting.

The new papers are operational reports from the Board of the Student
Union and from BITS. The agenda has also been revised.

The meeting, as mentioned in the summon, will be held in C216,
Karlskrona at 11:15 on Saturday the 16th of September.