Hoppa till innehåll

Maskinsektionen ROST-möte mån 26/9 kl. 17:15 i Valen

  • av

Maskinsektionen ROST håller nästa styrelsemöte i Valen,

måndagen den 26 september 2017 kl. 17:15 med följande dagordning:

*Formalia*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässigt

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Arbetsutskott

§10 BAM

§11 Profiltröjor

§12 Programrum

*Avslutning*

§13 Övrigt

§14 Kalender

§15 Mötet avslutas

Machina autem volvunt.

Marika Blad

Ordförande