Hoppa till innehåll

SIS-Möte 11-10-17 17.15 i AFK

  • av

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. SIS-Drift
8. SIS-Dev
9. SIS-AFK
10. Flytt
11. Tröjor
12. Övrigt
13. Kalender
14. Mötet avslutas