Hoppa till innehåll

[BITS] BITS styrelsemöte på torsdag 2/11-17 kl 17.15 i kansliet

  • av

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet Torsdag 2/11 17.15.

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

Ärenden

§7 Ekonomi

§8 Skrivelser

§9 Programrummet

§10 Pluggstuga

§11 Pajthon

§12 BAM

Avslutning

§12 Övrigt

§13 Kalender

§14 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar

Kristoffer Sten

sv_SESwedish