Hoppa till innehåll

Sexistenzmöte 2017-10-31 klockan 17.17

  • av

Sexistenz kommer att ha möte på tisdag klockan 17.17 i Sexistenz lokal, Lokalen™.

-Formalia-
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

-Ärenden-
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Event
§13 Sappning
§14 Rotundan

-Avslutning-
§15 Övrigt
§16 Action Points & Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Anna “Medusa” Lagerquist
Sexmästare