Hoppa till innehåll

[.smoerklickar] .smoersex styrelsemöte, .kauren kl 18:00, 2017-11-07

  • av

På tisdagen den 7 november är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00 och är som vanligt öppet för alla intresserade! Notera att mötet infaller på en tisdag.
Välkomna!

Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Isabelle Viidas på isabelleviidas@gmail.com eller via Facebook.

DAGORDNING
   Mötets öppnande
   Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
   Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
   Närvarandes talan- och rösträtt
   Fastställande av dagordning
   Föregående möte
   Ekonomi
   Dokument
   .kauren
   Phest
   Icke alkoholrelaterade evenemang
   .klickpunkten
   Övrigt
   Nästa möte
   Mötets avslutande

Mvh,
Isabelle “Pic” Viidas