Hoppa till innehåll

[.smoerklickar] .smoersex styrelsemöte, .kauren kl 18:00, 2017-11-13

  • av

På måndagen den 13 november är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00 och är som vanligt öppet för alla intresserade!
Välkomna!

Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Isabelle Viidas på isabelleviidas@gmail.com eller via Facebook.

DAGORDNING
   Mötets öppnande
   Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
   Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
   Närvarandes talan- och rösträtt
   Fastställande av dagordning
   Föregående möte
   Ekonomi
   Dokument
   .kauren
   Phest
   Icke alkoholrelaterade evenemang
   .klickpunkten
   Övrigt
   Nästa möte
   Mötets avslutande

Mvh,
Isabelle “Pic” Viidas