Re: SIS-möte AFK 15/11-2018 klockan 17.15 i AFK

OBS! Fel år i kallelsen, 2017 ska det vara.

Mvh
Martin

Den 2017-11-10 kl. 07:27, skrev Martin Lang:
>
> Dagordning:
>
> 1. Mötet öppnas
> 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> 3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
> 4. Yttranderätt och rösträtt
> 5. Fastställande av dagordning
> 6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
> 7. SIS-Drift
> 8. SIS-Dev
> 9. SIS-AFK
> 10. Tröjor
> 11. Övrigt
> 12. Kalender
> 13. Mötet avslutas
>


Comments are closed.