RÄTTELSE: Styrelsemöte BITS 6/9 kl 17:15

Styrelsemötet för BITS hålls torsdag 6/9-18, inte tillbaka i tiden (3/9).

Med vänlig hälsning
Frida Malm, Ordförande BITS

>


Comments are closed.